Vertical Axis Wind Turbines with Direct Driven Generators

Författare: Sandra Eriksson; Uppsala Universitet.; Uppsala Universitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.