Konunga-balken af år 1696. På Carl XI:s befallning uppsatt af lagcommissionen. Med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af ... Mag. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden utgifven af Carl Reinhold Polhem von Stockenström af West

Detta är en avhandling från Upsala Leffler & Sebell, K. akad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)