Synthesis of phenylethynyl-bridged diporphyrins : new modifications to the Sonogashira reaction

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.