A dry phase of life : freeze-drying and storage stability of Lactobacillus coryniformis Si3 in sucrose-based formulations

Författare: Åsa Schoug; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.