Acute Liver Injury and the Gut. Role of Nitric Oxide, and the Effect of Arginine and Probiotic Administration

Detta är en avhandling från Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Akut leverskada och tarmen. Kväveoxids roll, och effekten av arginin- och probiotikatillförsel.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.