Same and different? Perspectives on the introduction of person-centred care as standard healthcare

Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.