Män i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister : politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Eva Blomberg; Stockholms Universitet.; [1995]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.