Militärt ledarskap - när det gäller : svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.