Uttorkning av betong : inverkan av cementtyp, betongkvalitet och omgivande fuktförhållanden

Detta är en avhandling från Avd Byggnadsmaterial LTH, Lunds universitet

Sammanfattning: Uttorkning av betong är ett ämnesområde som under lång tid varit i fokus. Genom åren har många skadefall kunnat kopplas till alltför fuktiga betonggolv. Det är inte betongen som tar skada utan vissa material som placerats i direkt anslutning till betongen. Exempel är kemisk nedbrytning av lim under plastmattor, vilket skapat kemiska emissioner som vandrat ut till inomhusluften, eller som lett till att mattorna lossnat och blivit bubbliga. Mikrobiell påväxt på trä som varit i kontakt med betongen är en annan vanlig skada. Alla skadefall har inneburit att kraven på uttorkning av betongen innan golv monteras skärpts. Fuktmätning är numera ett måste innan man får applicera fuktkänsliga golvmaterial. Det har därför blivit mycket viktigt att utveckla uttorkningsmetoder som är robusta och ger den uttorkning som krävs inom tillgänglig byggtid. Syftet med detta licentiatarbete har varit att komplettera tidigare forskning inom ämnesområdet. Praktiska frågeställningar från byggbranschen har legat till grund för de studier som utförts. Arbetet består av sju delstudier varav sex är utförda i laboratoriemiljö och en i fält.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)