Radioimmunoassays of antibodies to enteroviruses : applications in myopericarditis and in diabetes mellitus

Författare: Gun Frisk; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.