Studies on Two Proteins with Potential Implications for Atherosclerosis. Lipolytic Enzyme Carboxyl Ester Lipase and Nadph Oxidase Subunit NOX4

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.