Aspects on the problems of synthesis and structure of some oxide or oxide-like compounds formed by the transition elements in the groups 4, 5 and 6 of the periodic table

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Sten Andersson; [1967]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.