Acute confusion in orthopedic care. With the emphasis on the patients´view and the episode of confusion

Sammanfattning: [abstract missing]

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.