The phenolic complex in flaxseed : analysis, structural features and bioactivity

Författare: Christina Strandås; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.