Health related quality of life among persons 65 years or older with chronic heart failure: An empirical and methodological study

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.