Coriolis perturbed rotational bands in nuclei of different deformation : a study using in-beam accelerator techniques

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Wlodzimierz Klamra; [1976]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.