Theory and Reality : Metaphysics as Second Science

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish "Theory and Reality" handlar om vilka slutsatser vi kan dra om världen från de vetenskapliga teorier vi har. I allmänhet är dessa svåra att tolka bokstavligt, och de används ofta just som redskap, snarare än som beskrivningar av verkligheten. Men för att vara användbara redskap måste teorier ha vissa kopplingar till vad de handlar om. Theory and Reality beskriver sådana kopplingar i ett matematiskt ramverk, och visar hur vi kan dra slutsatser om verklighetens struktur från den logiska strukturen hos våra bästa teorier.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)