Molecular Recognition in Antibody Engineering. Studies on recombinant and phage displayed antibodies

Detta är en avhandling från Ann-Christin Malmborg, Dept. of Immunotechnology, P.O.Box 7031, S-220 07, Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om antikroppar. Antikroppar är proteiner som bildas av vårt immunförsvar för att skydda oss mot farliga ämnen i vår omgivning, som tex bakterier. På grund av antikroppars unika uppbyggnad och funktion utnyttjas ofta dessa på konstgjord väg. De kan injiceras i kroppen för att bota någon sjukdom eller användas på laboratoriet i olika analyser. Innan detta är genomförbart måste antikropparna emellertid tillverkas. Ett sätt att tillverka antikroppar är att spruta in det ämne antikroppar önskas emot, i en mus. Detta ämne brukar kallas antigen. Efter att musens eget immunförsvar producerat antikroppar mot det främmande ämnet, tappas musen på blod. I blodet finns antikropparna, som sedan kan renas fram. Problemet med detta förfarande är att om antikropparna ska användas till att sprutas in i en människa, så reagerar människans immunförsvar med att bilda antikroppar mot musantikropparna och stöter bort dessa innan de har hunnit göra någon nytta. Att tillverka antikroppar i människor, för att människan inte ska uppfatta dem som främmande och stöta bort dem, vore därför optimalt. Detta fungerar bra, men bara för ett begränsat antal främmande ämnen. Man kan ju själv tänka sig att ingen människa skulle vilja ha tex HIV insprutat i sig för att på så sätt få fram antikroppar. Nya, finurliga sätt att tillverka mänskliga antikroppar på måste i stället utvecklas. En framkomlig väg är att producera antikroppar i bakterier, vilket är vad denna avhandling handlar om. Artikel IV, V och VI handlar om hur vi försöker ta fram antikroppar, med förutbestämda egenskaper, ur stora konstgjorda antikroppsbibliotek. Artikel I, II och III handlar om hur dessa egenskaper kan mätas med hjälp av moderna apparater s.k. biosensorer.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.