Growth regulation and proto-oncogene expression in human multiple myeloma cell lines in vitro

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Helena Jernberg-wiklund; Uppsala Universitet.; [1991]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.