Fractal spectral measures in two dimensions

Detta är en avhandling från ; University of Central Florida in Orlando, Florida

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.