Population dynamics of birch (Betula spp.) and coexisting tree species in relation to the environment

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.