Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.