Structural, functional and metabolic effects of growth hormone on nomal and failing heart

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.