Vita mag. Jacobi Boethii pastoris et præpositi in Mora Dalek. Quam consent. ampl. fac. philos. Upsal. præside doct. Erico Mich. Fant ... ventilandam sistit Daniel Löfvenius Vestmanno-Dalekarlus. In aud. Gustav. die XXIX April. MDCCCXII. H. a. m. s

Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad. Reg. acad. typographi

Författare: Eric Michael Fant; Uppsala Universitet.; [1812]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)