Measurement errors and nonresponse in a survey on health and economic standard

Författare: Fredrik Johansson; Uppsala Universitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.