Corporate ownership: A study of controlling and institutional ownership in Swedish listed firms 1985-2005

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.