Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden : släkthistoriska studier

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Hans Gillingstam; Stockholms Högskola.; [1952]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.