Functional characterization of tyrosine and tryptophan transport in fibroblasts from healthy controls, patients with schizophrenia and bipolar disorder

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.