Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. I diktens spegel iscensätts den författargestalt som hade blivit ett fenomen i den litterära offentligheten. Diktarrollen prövas och nyanseras i ett spel med läsarnas förväntningar och estetiska positioner i samtiden. Berättarna anknyter också till det romantiska livsöde som gjort Paul Andersson till en legend i den svenska litteraturhistorien. Denna studie undersöker det betydelseskapande sambandet mellan en romantisk dikt, en uppmärksammad diktarposition och ett mytomspunnet liv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.