Contraceptive treatment with low doses of gestagens : clinical and laboratory results during daily treatment with 0.5 mg of chlormadinone acetate and 0.3-0.5 mg of norethindrone

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ulf Larsson-cohn; Uppsala Universitet.; [1970]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.