The "avoidable" mortality method : empirical studies using data from Sweden

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ragnar Westerling; Uppsala Universitet.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.