The response of mast cells and serglycin-dependent proteases to parasitic infection : studies on mast cells during Toxoplasma gondii (murine) and Dictyocaulus vivparus (bovine) infection

Författare: Osama Sawesi; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.