Employment Service in Transition. Adaptation of a socialist employment agency to a market economy. A case study of Lodz, Poland 1989-1998

Detta är en avhandling från Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.