Aspects of mitochondrial differentiation associated with alterations of respiratory capacity during the development of brown adipose tissue in the rat

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Tudor Barnard; [1971]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.