Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context. : Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

Författare: Maria Eklund; Umeå Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.