A finite element based level-set method for multiphase flow simulations

Författare: Anna-karin Tornberg; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.