Legg-Calvé-Perthes disease : an epidemiological, clinical and radiological study

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Anders Moberg; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.