Legend om påfven Gregorius den store. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden utgifven och till offentlig granskning framställd af Lars Gustaf Welin Flodi

Detta är en avhandling från Stockholm, P. A. Norstedt & Söner

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)