Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Wilhelm Magn. Nordenström af Norrl. landskap och till o

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, 1846

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)