Försök til åkertägt af sänkjord, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 20. junii, 1753. Uti större carolinska lärosalen, vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande utgifne af Carl Hisingh, Stockholmens

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)