In historiam gentis [hebreiska bokstäver] hypomnemata. Quorum partem secundam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Joh. Berg ... respondente Joh. Gustavo Elfsberg stip. Tollsten. Uplando. In aud. Gustav. d. I. April. MDCCCXVIII. H. p. m. s

Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant Zeipel et Palmblad

Författare: Petrus Johan Berg; Uppsala Universitet.; [1818]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)