Vård på kontrakt av kriminella narkomaner : ett alternativ till fängelse

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Olof Blix; Uppsala Universitet.; [1987]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.