Genetic and environmental influences on antisocial behavior from childhood to emerging adulthood

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)