PuO2 and Spent Nuclear Fuel Matrix Dissolution Under Repository Conditions

Författare: Arvid Ödegård Jensen; [2008]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.