Läran om Feber. Akademisk Afhandling med ... Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för Medicinska gradens erhållande utgifvet af Algoth Johan Carlander Vestgöthe. på Medicinska Auditorium d. 6 Maj 1839. p. v.

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, 1839

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)