The behaviour of continuous fiber impregnated thermoplastic (COFIT) woven system

Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

Författare: Mariatti Jaafar; Kth.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.