Recurrent acute otitis media - aetiology, diagnostics and prevention

Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Akut mediaotit - öroninflammation - är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. Den vanligaste öroninflammationsbakterien är pneumokocken. Öroninflammation är en infektion som varierar stort i svårighetsgrad; medan många öroninflammationer läker utan behandling kan andra ge upphov till livshotande komplikationer. Eftersom självläkningsfrekvensen är ganska hög och eftersom vi på grund av ökande resistensproblematik tvingats bli alltmer återhållsamma med antibiotika, behandlar man idag inte regelmässigt alla öroninflammationer. För att vi i detta sammanhang ska undvika att komplikationerna till öroninflammation ökar krävs fördjupade kunskaper om diagnostik, orsaker och möjligheter till att förebygga sjukdomen. En särskilt problematisk grupp är barn med återkommande öroninflammationer - öronbarn. Den enda förebyggande åtgärd som använts i Sverige mot återkommande öroninflammationer är att operera in rör i öronen, vilket ungefär halverar antalet öroninflammationer. Vi har undersökt möjligheterna att förebygga öroninflammationer hos öronbarn med hjälp av ett särskilt "småbarnsvaccin" mot pneumokocker, och det visar sig att vaccinerade barn har 26% färre öroninflammationer och hälften så ofta får rör i öronen jämfört med icke-vaccinerade. Genom att utföra bakterieodlingar från nässvalget på öronbarn har vi kunnat konstatera att de ovanligt ofta bär på bakterien Haemophilus influenzae, både då de är sjuka och då de är friska. Vi har också funnit att öronbarn uppvisar avvikelser i immunförsvaret oftare än andra. De flesta av dessa avvikelser rättar till sig efter några år och kräver ingen behandling, men de kan vara en del av förklaringen till varför en del barn blir öronbarn. Slutligen har vi undersökt möjligheten att använda ett urin-snabbtest för pneumokocker på prover tagna från nässvalget och örat. Testet går bra att använda även på dessa prover, och hittar de flesta infektioner orsakade av pneumokocker, även i de fall som patienten redan äter antibiotika, vilket vanliga odlingar ofta har svårt att göra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)