Om grunderna för svenska språkets odling. Akademisk afhandling hvilkens första del, ... till offentlig granskning framställes af mag. Joh. Jak. Svartengren, gustaviansk stipendiat, och Lars Erik Rusén af Vermlands landksap, på gustavianska lärosalen den 2

Detta är en avhandling från Uppsala, Leffler och Sebell

Författare: Jakob Svartengren; Uppsala Universitet.; [1840]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)