I hettan från ångpannan : Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar

Detta är en avhandling från Linköping : Tema teknik och social förändring

Sammanfattning: Denna avhandling analyserar miljökonflikter i anslutning till storskaliga tekniska anläggningar. Miljökonflikter uppkommer när det finns konkurrerande mål bland aktörer och formas av förhandlingsprocesser mellan olika aktörer där vetenskap, teknik och politik vävs samman. Syftet med studien är att beskriva och förklara hur aktörer agerar och vilka strategier de använder under miljökonflikter som avgör existensen och utformningen av storskaliga tekniska anläggningar. Ambitionen har varit att analysera de olika aktörernas resurser, förhandlingar, interaktion och tolkningar i planerings- och beslutsprocesser. Det teoretiska perspektiv som studien använder har sin hemvist i teknik- och vetenskapsstudier (S&TS) varifrån teoretiska begrepp hämtas från aktörsnätverksteorin (ANT). Två miljökonflikter som har inträffat i Skövde under 1980- respektive 2000-talet analyseras. Under denna period har lokala myndigheter vid två tillfällen försökt bygga en avfallsförbränningsanläggning. De två konflikterna har resulterat i olika utfall och aktörer har använt olika tekniska, politiska, juridiska och kunskapsmässiga omständigheter för att nå sina mål. I studien argumenteras för att händelserna i Skövde har mycket att säga generellt om hur introduktionen av potentiellt miljöförstörande anläggningar går till och om de reaktioner de kan ge upphov till. Analysen visar hur vetenskap och teknik förhandlas fram och hur aktörer aktivt konstruerar vetenskapliga fakta och teknik under miljökonflikter. Den här fallstudien av teknisk utveckling belyser aktörers förhandlingar och försök att mobilisera aktörsnätverk av allierade som forskare, politiker, miljöorganisationer, dioxiner och miljölagstiftning för att uppnå den önskade tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.