Det internationella avantgardet och Sverige 1914-1925

Detta är en avhandling från Malmö : Frank Stenwalls förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.